در کنار شما هستیم ….
پرداخت یار شاناکو ، بهترین و قدرتمندترین موتور پرداخت ایران ، سرویس‌های پرداخت الکترونیک را برای کسب‌ وکارها ارائه کرده است. ما هر روزه، رودخانه خروشان پول های الکترونیکی را در فضای کسب کارهای مجازی کشور ، بدون کوچک‌‌‌‌‌ترین خطایی به گردش درمی‌آوریم، با این هدف که در افزایش سهم تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص ملی و کمک به رشد و توسعه‌ی کسب وکارها، نقش سازنده و موثری داشته باشیم.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.