بهترین درگاه پرداخت بانکی کدام است؟
یکی از قابلیت های مهم این ابزار پرداخت امکان گرفتن انواع و اقسام گزارش است. هر قسم از گزارش برای یک نوع از کسب وکار مفید است.
درگاه پرداخت بانک ملت بصورت فوری
متقاضیان درگاه پرداخت برای سایت های مختلف می توانند آنرا هم به صورت مستقیم و هم به واسطه یک شرکت پرداخت یار دریافت کنند.
واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی ایران در کمتر از 5 ساعت
بانک ملی ایران، درگاه پرداخت اینترنتی را در کمتر از 5 ساعت به متقاضیان واجد شرایط واگذار می کند.
شاناکو عنوان پرداخت یاری را از بانک مرکزی اخذ کرد
سرانجام شرکت شاناکو پس از برنامه ریزی، پیگیری و تلاش بی‌وقفه و فراوان، توانست عنوان پرداخت یاری را از بانک مرکزی اخذ نماید.
محصول با موفقیت به مقایسه محصول شما اضافه شد