درگاه پرداخت بانک ملت بصورت فوری

درگاه پرداخت بانک ملت بصورت فوری

درگاه واسط بانکی چیست؟

آنچه در سال های اخیر با عنوان درگاه واسط پرداخت یا درگاه واسط بانکی مشهور شده در واقع همان شرکت هایی هستند که در اسناد و آیین نامه های بانک مرکزی، پرداخت یار خوانده می شوند. مهم ترین کار این شرکت ها ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به متقاضیان است و کلمه «واسط» در اینجا به این معنا ست که این شرکت ها واسطه بین مشتریان درگاه پرداخت و یک شرکت پی اس پی یا همان متولیان پرداخت الکترونیکی هستند. بنابراین متقاضیان درگاه پرداخت برای سایت های مختلف می توانند آنرا هم به صورت مستقیم و هم به واسطه یک شرکت پرداخت یار دریافت کنند.

وضع قانون برای پرداخت یاری
مهم ترین اتفاق در این زمینه وضع قوانین اولیه پرداخت یاری بود. نخستین اثر قانومندشدن فعالیت پرداخت یار ها افزایش تعداد فعالان این حوزه بود، چرا که با روشن شدن میدان فعالیت و مشخص شدن بستر درآمدزایی، شرکت های بیشتری توانستند با اطمینان خاطر پا در این عرصه بگذارند. همچنین با روال مند شدن امور، نوعی پاسخگویی و تعهد متقابل میان پرداخت یارها و شرکت های پرداخت بوجود آمد که نتیجه مهم آن جلوگیری از ضایع شدن حقوق دریافت کنندگان نهایی خدمات درگاه اینترنتی، یعنی مردم بود.

محصول با موفقیت به مقایسه محصول شما اضافه شد