آمار منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ( شاپرک )

آمار منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ( شاپرک )

آمار منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ( شاپرک ) در فروردین ماه سال جاری در خصوص شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی نشان می‌دهد که  سرانه مبلغ تراکنش‌های هر ابزار کارتخوان به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در شبکه #پرداخت_الکترونیک کشور با سهمی بالغ بر ۸۹ درصد و تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ ابزار با مجموع مبلغ تراکنش یک هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد میلیون ریال نسبت به ماه‌های گذشته با روند قابل توجه نزولی روبرو شده  و به ۱۸ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که با توجه به شیوع  کرونا و افزایش خریدهای اینترنتی و افزایش دامنه مبلغی این تراکنش‌ها، میانگین مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی از کارتخوان با تعداد یک میلیون و ۱۴۸ هزار ابزار با رقم قابل توجه ۳۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان سبقت گرفته است.

همچنین سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی نیز نسبت به ماه‌های گذشته با افزایش روبرو بوده و به حدود ۶ میلیون تومان بر اساس هر ابزار  افزایش یافته است.

محصول با موفقیت به مقایسه محصول شما اضافه شد