از امروز منتظر سفته های الکترونیکی باشید - خداحافظ سفته های کاغذی

از امروز منتظر سفته های الکترونیکی باشید - خداحافظ سفته های کاغذی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ( دهقان ) گفت: سفته الکترونیک از امروز با تسهیل پرداخت تسهیلات کرونایی فعال می شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان ، «محمد علی دهقان» در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیکی و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: سفته الکترونیک با هدف تسهیل پرداخت تسهیلات به متقاضیان و در مرحله نخست پرداخت تسهیلات کرونایی از امروز فعال می شود.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین عامل کاهش رشد اقتصادی را بحث تامین مالی برشمرد و خاطرنشان ساخت: اگر تنگناهای اعتباری چه برای بخش تولید و چه مردم به شیوه های نوین کاهش پیدا کند، منجر به تامین مالی آسان و رشد اقتصادی خواهد شد.
دهقان اعتبارات ناکافی و امکان تامین نشدن وثیقه های مردم به راحتی برای تامین مالی را از مشکلات نظام بانکی برشمرد و گفت: نظام بانکی با هدف کاهش مشکلات اقدام هایی برای توسعه الکترونیکی و کاهش هزینه ها انجام داده است.
معاون امور اقتصادی وزیر ادامه داد: یکی از این اقدام ها انجام قراردادهای مبتنی بر سفته از روش الکترونیکی است.
دهقان از همکاری خوب وزارت اقتصاد با این موضوع خبر داد و گفت: از امروز سفته کاغذی جای خود را به سفته الکترونیک خواهد داد تا تسهیل در کارها ایجاد شود.

محصول با موفقیت به مقایسه محصول شما اضافه شد